Informace o obci

WIKIPEDIA.CZ

———————————————————————————————

Znak a prapor

Na základě našeho návrhu a po projednání v příslušných výborech byl obci Svinařov udělen předsedou poslanecké sněmovny v roce 1998 znak a prapor. Znak má v modrém štítě zkřížené zlaté vztyčené odvrácené klíče, proložené vztyčenými stříbrnými sekerami. Znak vychází z první dochované písemné zmínky o Svinařovu. Ve 14. století, v roce 1328 postoupil Bohuslav Bořita z Ředhoště, který měl ve znaku zkřížené stříbrné sekery, ves Svinařov s dvorem a tvrzí kapitule vyšehradské, která měla ve znaku zkřížené petrské klíče. Prapor tvoří modrý list se dvěma ondřejskými kříži, žlutým a bílým.

Autorem návrhu je heraldik Zdirad Čech z Kladna.

 

Poloha a vybavenost 

Svinařov se rozkládá v půvabném údolí, obklopeném zalesněnými stráněmi. Není zde žádná významná průmyslová výroba. Část obyvatelstva nachází uplatnění v zemědělství, část provozuje drobné podnikání, ale většina občanů dojíždí za prací do Kladna, Slaného nebo do Prahy. Svinařov se stává příměstskou obcí Kladna, kde je příjemné prostředí pro bydlení i rekreaci. Proto obec plánuje své rozšíření o novou obytnou zónu na obecním pozemku a uvítá zájemce o stavbu rodinných domků zejména z řad řemeslníků, živnostníků a podnikatelů. Stavební parcely je možné získat i od soukromých majitelů.

 

Vítání občánkůNová výstavba v obci

Další informace o obci a okolí:

 • Od roku 2011 je v obci provozována splašková kanalizace s odvodem splašků do společné ČOV v Třebichovicích.
 • Svinařov je plynofikován a plynofikace byla největší investiční akcí minulých let.
 • Vodovod je ve Svinařově již od roku 1978.
 • Do MŠ a ZŠ dojíždějí do blízkého Libušína nebo Smečna.
 • Lékařská péče je zajištěna prostřednictvím zdravotního střediska ve Smečně.
 • Pošta je rovněž v blízkém Smečně a v Libušíně.
 • Dopravní spojení ve směru do Kladna nebo Slaného zajišťují autobusy.
 • V naší obci naleznete prodejnu potravin, 2 restaurace, kadeřnictví a některé drobné služby, např. lakýrníka, truhláře, topenáře, švadleny apod.
 • Ve Svinařově je aktivní fotbalový oddíl, který vychovává nové sportovce od předškolního věku.
 • K dispozici je fotbalové hřiště a hřiště pro míčové hry v centru obce.
 • V zalesněném okolí najdou milovníci turistiky řadu cest a pěšin k příjemným procházkám.
 • Cykloturisté mohou naší obcí projet na příklad při cestě ze Slaného přes Smečno do Libušína a Kladna (nebo v opačném směru).
 • Blízko Svinařova naleznete vyhaslý stratovulkán – Vinařickou horu. V roce 1975 zde byla zřízena naučná stezka, která upozorňuje na její geologické pozoruhodnosti i na vzácnou květenu na jeho úbočí. Vinařická hora je příkladem sopky, u níž se střídaly výbuchy, produkující nesouvislé sopečné vyvrženiny s výlevy lávy, které se rozlévaly po úbočích. K Vinařické hoře a naučné ztezce se dostanete z obce Vinařice po žluté turistické značce. Z vrcholu Vinařické hory (410 m n. m.) je krásný rozhled na plochou krajinu na severu, z níž vyvstávají při dobré viditelnosti osamocené sopečné kužely – Říp, Hazmburk a kužely u Loun. Pozornost upoutají i odvaly uhelných dolů u Libušína a Kladna.

 KapličkaVinařická horaRybník