Podněty občanů

————————————————————

> V této sekci přijímáme podněty k fungování obce, které postoupíme dál a zapracujeme je do plánu práce obecního zastupitelstva. <

Dovolujeme si upozornit, že na této stránce není provozován a nebude umožněn princip „chat“ sociálních sítí, apod.. Děkujeme za pochopení. 

> Pokud systém požaduje přihlášení, obraťte se emailem na OÚ nebo přímo na správce miroslav.mach@centrum.cz. Přístup Vám bude vygenerován a potvrzen na email. Jako registrovaný uživatel můžete kdykoliv libovolně vstupovat a psát Vaše podněty a nápady. <

115 Replies to “Podněty občanů”

  1. Dobrý den, děkujeme za zprávu, opravu zadáme k realizaci. Jaroslav Pružinec, starosta obce

  1. Dobrý den, děkujeme za upozornění, zadáváme opravu světla.
   Hezký den
   Jaroslav Pružinec, starosta

 1. Dobrý den, chtěl bych se zeptat kdy bude provedena oprava asfaltu v místech kde se loni dodělávali přípojky na kanalizaci. Mě osobě bylo loni v říjnu přislíbeno,že to bude na jaře letošního roku. Nyní je červen a i přes osobní návštěvu na OÚ na konci dubna jsou tyto přípojky zasypány pouze štěrkem. Žádám o odpověď kdy bude asfalt?? Pořád chodím a dosypávám po každém projetí popelářů. Pokud nebude asfalt,mohu to zalít betonem??? Děkuji za odpověď, ulice Na Průhoně

  1. Dobrý den, děkuji za připomínku. Podle našich informací by měly práce začít v průběhu příštího týdne a akce bude rozdělena na dvě etapy, tj. vyčištění a položení betonu a následně doplnění asfaltu.
   Jaroslav Pružinec, starosta obce

 2. Dobrý den, včera mi kolem 14h bylo odcizeno jízdní horské kolo značky Author. Kolo bylo opřené o boční stranu baráku, za plotem, za zavřenou brankou. Pokud jste někdo prosím viděl, jak na kole někdo projíždí vesnicí a je to známa osoba, tak mi dejte vědět. Bydlím naproti autobusové zastávce.. V sobotu jsem se přistěhoval a hned takové super uvítání…

  Kolo je bílozelené.

  Děkuji za každou informaci,
  Michal Horský

 3. Vzhledem k tomu, že parkoviště zahrádkářů mezi domy u Kálů a kadeřnictvím DALI je stále více využíváno po setmění dodavateli drog do naší obce, dovoluji si požádat o lepší osvětlení tohoto místa. Při průchodu tímto místem po setmění se necítíme bezpečně. Jsem ochoten se na tomto i finančně podílet.
  Josef Roušar

  1. Dobrý den, děkujeme za upozornění, situaci budeme řešit a Vaši žádost projedná Zastupitelstvo. Pro správný postup, prosím, podejte po Novém roce žádost o osvětlení písemně na OÚ, stačí volnou formou, jednoduše, aby bylo možno celou věc administrativně a úředně řešit.
   Jaroslav Pružinec, starosta

 4. Dobrý den, vím, že vše je jen na majitelích pozemku, ale bylo by možné, aby se obec poohlédla, případně kontaktovala s majitelem pozemku u místa zvaného cihelna-okál?
  Jde především o občany z domu č.p. 94, kteří s jejich dalšími známými vykládají různé odpady vzadu na rozrůstající se skládce na rozmezí firmy Starý&Starý a domu č.p. 216.
  Máme zákon o odpadech, který by měli dodržovat všichni. Děkuji.

  1. Dobrý den, dodržování zákona o odpadech a ochrana životního prostředí jsou pro naši obec velice důležité a určitě nechceme a nebudeme žít v odpadcích.Tedy děkuji za námět a zastupitelstvo bude věc řešit úřední cestou. Jaroslav Pružinec, starosta obce

 5. Dobrý den, vzhledem k předvolebním programům všech tří stran, bych se chtěl zeptat jaká je činnost např. komise pro sport, děti a mládež. V současném ani minulém zpravodaji jsem se totiž nedočetl nic o tom, jak dopadla v lednu avizovaná soutěž Svinařovská paleta? A jaké další akce pro naše děti byly touto komisí uspořádány?

  Děkuji za odpověď

  1. Dobrý den, děkuji za dotaz, oslovil jsem přímo předsedkyni Komise pro sport, děti a mládež a přikládám její vyjádření:
   „Vzhledem k malé účasti na jarní paletě (jen 3 děti) bude vyhlášení výsledků dohromady s podzimní paletou – výsledky někdy v listopadu. Vyhlášení témat podzimní palety proběhne v září – téma ještě upřesním. Další akce jako malování-čtenářské odpoledne proběhne v září a v listopadu. Zlata Šmausová“
   Jaroslav Pružinec, starosta obce

 6. Do sekce Podněty občanů byly doručeny dva komentáře pana Šáry na vydávání stavebních povolení v zahrádkářské kolonii. Tyto komentáře nebudou zveřejněny, neboť tato sekce není určena k výměně názorů a systému „chatování“ na sociálních sítích (viz pravidla v záhlaví této stránky).
  Vše podstatné v této věci bylo sděleno v odpovědi ze dne 9.4.2015, 13:21 hod. (odst. 1) ve smyslu doplnění ze dne 13.4.2015, 11:40hod.
  Vaše další podněty v obecních věcech lze projednat osobně nebo písemně na OÚ, podněty ve stavebních věcech s příslušným Stavebním úřadem.
  Jaroslav Pružinec, starosta obce

 7. Doplnění k dotazu pana Šáry – Po detailním prošetření a konzultaci upřesňuji údaje. V roce 2009 byl vydán Územní plán, kde byly povoleny stavby v rekreačních plochách o zastavěné ploše do 25m2. V roce 2010 byla v textové části změněna plocha zastavěnosti na 16 m2. Vzhledem k tomu, že tato změna nebyla zapracována do grafické podoby změny, byla tak jen změnou v textové části a vzhledem k charakteru zástavby a stávající zastavěnosti území byla Úřadem územního plánování povolována zastavěná plocha rekreačních objektů do 25 m2.
  ing. Jana Husnajová, místostarostka

 8. Dobrý den, měl bych dotaz -proč není dodržován schválený územní plán obce Svinařov o zákazu rozšiřování veškerých staveb v zahrádkářských koloniích a dodržování velikosti stavebních parcel, přestože v zastupitelstvu je přítomna zástupkyně stavebního úřadu ,která má za náplň práce dohlížet o dodržování stavebních zákonů. Z dříve z kvetoucích zahrad je dnes betonová džungle a odpad z Kladna. Toto je ukázka jak se naše zastupitelstvo zajímá o naše životní prostředí!?
  -Proč není dodělána splašková kanalizace v ulici zahradní – výměna poklopů kontrolních šachtách kanalizace?
  -Proč není dodělána akce bezdrátového rozhlasu – demontáž původních betonových sloupů, které hyzdí celé okolí. S pozdravem

  1. Vážený pane Šáro, děkujeme za zájem, který máte o naši obec a dovoluji si odpovědět na Vaše dotazy:

   Add 1) dle platného Územního plánu Obce Svinařov jsou v obci povoleny chaty o zastavěné ploše do 25 m2. Stavební řízení, rozhodnutí a kontrola spadá do kompetence Stavebního úřadu Slaný, do jehož působnosti spadá i obec Svinařov (jako obec kategorie „Obce I.“). Obec se tedy k předložené stavební dokumentaci pouze vyjadřuje, nikoliv rozhoduje. Kontrola staveb je zcela v kompetenci Stavebního úřadu a Úřadu územního plánování.
   K dotazu na stavby v zahrádkářské kolonii: Z evidence OÚ vyplývá, že od roku 2010 do současnosti proběhla v letech 2012-2013 tři taková stavební řízení a všechny stavby splňovaly podmínky limitu dle Územního plánu. Bohužel např. stavba o rozloze rodinného domu v chatové oblasti směrem na Smečno, která byla schválena v roce 2009 již v době platného Územního plánu, musí být současným Zastupitelstvem obce respektována, a to nejen z hlediska rozhodnutí Stavebního úřadu, ale i vzhledem k tomu, že ji odsouhlasilo bývalé zastupitelstvo. Nicméně, pokud si Vy jako občan myslíte, že někdo koná v rozporu se zákonem, máte právo podat podnět na příslušný Stavební úřad, který se bude danou věcí zabývat.
   K poznámce o souběhu funkcí zastupitele: To, že člen zastupitelstva pracuje na Stavebním úřadě je jeho osobní věc a nelze toto zaměstnání v žádném případě spojovat s prací Zastupitele.

   Add 2) dostavba kanalizace Zahradní/Na Průhoně byla jako celek provedena dle schválené a ověřené dokumentace s minimálními vícepracemi. Pokud Váš dotaz směřuje k nějaké závadě na poklopu, upřesněte, prosím, místo závady na Obecním úřadu a obec zajistí opravu.

   Add 3) akce bezdrátového rozhlasu je dokončena. Zbylé sloupy jsou plánovány k využití pro možné budoucí potřeby veřejného osvětlení nebo budou postupně odstraněny současně s opravami vozovek a chodníků v jednotlivých lokalitách.

   ing. Jana Husnajová, místostarostka

  1. Dobrý den, děkuji za příspěvek. Nemyslím si, že by naši fotbalisté měli ze strany obce malou podporu. Podle mých informací a zkušeností je AFK Svinařov podporován každoročně finanční dotací, kterou jsme v posledních letech dokonce významně navýšili. Navíc, v případě potřeby a žádosti ze strany AFK byly nad rámec pravidelných dotací uvolňovány i další finanční prostředky na údržbu a opravy hřiště, včetně jeho zázemí. Na webových stránkách obce je fotbalistům věnována celá jedna sekce, do které však AFK nedodává žádné aktualizace. Navíc jsem zjistil, že stránky AFK byly k 28.2.2015 ze strany AFK ukončeny a nefunguje tedy ani odkaz ze stránek obce na stránky AFK. Občané obce jsou průběžně informováni o našich fotbalistech na stránkách Zpravodaje. Obec samozřejmě uvítá jakékoliv další možnosti podpory sportu a mládeže, a proto pokud máte konkrétní náměty nebo nápady, jsem připraven je projednat.
   Jaroslav Pružinec, starosta

 9. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat do kdy je povrch ulice Za Křenovkou v záruce a dále kdy budou opraveny stále se zvětšující díry a zda obec plánje údržbu této silnice (např. strana, kde jsou odtokové kanály je zanesena blátem). Nenechme prosím dojít stav ulice do stavu, v jakém byla před rekonstrukcí. Předem děkuji za Vaši reakci.

  1. Dobrý den, děkuji za dotaz a připomínku. Povrch ulice Za Křenovkou je v záruce a oprava je v jednání s dodavatelem, který ji provede po skončení zimního období. Do té doby bude proveden i úklid.
   Jaroslav Pružinec, starosta obce

  1. Dobrý den, v současné době probíhá aktualizace „Plánu obnovy a rozvoje“ na další volební období 2015-2018, neboť plánované akce na minulé období byly splněny a dokončeny. V aktualizovaném plánu budou obsaženy i akce, u kterých bude možné hledat možnosti dotací. Vzhledem k rozpracovanosti Plánu nelze tedy na Váš dotaz přesně odpovědět, nicméně předpoklad schválení aktualizace je duben 2015.
   Jaroslav Pružinec, starosta obce

  1. Dobrý den, Vaše tvrzení, že „všem lidem v této lokalitě chybí informovanost“ je nesprávné, zavádějící a nekonkrétní. Prosím pro příště o konkrétní dotaz.
   Tato akce „Změna užívání kanalizace“ je připravována jeden a půl roku – akce byla s občany projednána a bylo s nimi v této věci korespondováno – proběhlo několik veřejných setkání s občany, kde byla akce vysvětlena a diskutována – projekt a technická dokumentace jsou již 6 měsíců k dispozici na Obecním úřadě – o plánování a průběhu akce informujeme pravidelně ve Zpravodaji – kompletní průběh akce je pravidelně komentován již 16 měsíců na Internetových stránkách obce, a to včetně jednotlivých kroků a termínů – před začátkem akce bylo v lokalitě Zahradní/Na Průhoně vyvěšeno Oznámení – akce byla vyhlášena obecním rozhlasem a na Internetových stránkách obce. Pokud Vám k uvedené akci chybí jakákoliv další informace, kterou nelze zjistit z uvedených informačních zdrojů, můžete nahlédnut do Dokumentace nebo se obrátit na stavební dozor, který Vám jistě dá konkrétní odpovědi na konkrétní otázky.
   Jaroslav Pružinec, starosta obce

 10. DOBRÝ DEN, V ULICI HLAVNÍ- V LIPOVÉ ALEJI JE POTŘEBA NEJMÉNĚ 3 STROMY OŠETŘIT DO VÝŠKY 2 METRŮ OD ZEMĚ .U TĚCHTO LIP JE KŮRA ODFOUKLÁ NEBO ÚPLNĚ CHYBÍ A UŽ JE VIDĚT NAPADENÍ HOUBOU, NERADA BYCH ABY NÁM TYTO STROMY POŠKODILY PÁDEM DOMY ,STROMY JSOU JIŽ DOSTI STARÉ A JE POTŘEBA ODBORNÉ OŠETŘENÍ.DĚKUJI

  1. Dobrý den, kontrola stromů v obci probíhá každoročně odbornou firmou a v případě potřeby jsou stromy ošetřeny. Děkujeme za upozornění, při příští kontrole na to dendrology upozorníme. Jaroslav Pružinec, starosta

  1. Dobrý den, o zpevnění lesa za Lébrákem nemáme žádné informace. Pokud je taková ze strany Lesů Benešov plánována, zatím nás o tom příslušní pracovníci lesů oficiálně neinformovali. Rybník Lébrák je napájen z přírodních zdrojů a výška jeho hladiny je tedy přímo závislá na přítoku z lesů nad obcí. Budeme situaci sledovat.
   Jaroslav Pružinec, starosta obce

  1. Dobrý den, bohužel došlo v organizaci vyvěšení k časovému prodlení. Děkuji za připomínku, při příštím výročí bude OÚ lépe plánovat.
   Jaroslav Pružinec, starosta obce

  1. Dobrý den, za redakci webových stránek se omlouvám za zpoždění z odpovědí, které bylo způsobeno zahlcením systému spamy.
   Oprava asfaltového povrchu včetně chodníků v Družstevní ulici je určitě plánována v Plánu obnovy a rozvoje, ale vzhledem k vysoké finanční náročnosti bude nutné hledat finanční prostředky (základní rozpočet opravy ulice se pohybuje kolem 3.000.000,- Kč) a navíc jsme při přípravě akce narazili na nevyjasněné vlastnické vztahy (některé pozemky majitelů domů zasahují do chodníků i do silnice) a to třeba vyřešit. Nicméně, tato akce je v poslední verzi Plánu obnovy a rozvoje plánována na volební období 2014-2018.
   Jaroslav Pružinec, starosta

 11. Dobrý den,
  děkuji za odpověď, nicméně bych měla ještě několik otázek ohledně umístění lampy.
  V odpovědi zmiňujete ochranu zdraví. Myslíte si, že když i přes závěsy je ložnice celou noc poměrně intenzivně osvětlena, se člověk vyspí? A jak je známo, kvalitní spánek je pro zdraví velice důležitý.
  Dále píšete o ochraně majetku. Můžete být přesnější, jaký majetek máte konkrétně na mysli?
  Chtěla bych vědět, zda se někdo ze zastupitelů byl podívat na stav osvětlení ulice před umístěním lampy, po rozsvícení a nyní?
  Paní, která podala žádost, bydlí ve Svinařově přibližně 15 let. Zjišťovali jste, proč až nyní má dojem o nedostatečném osvětlení ulice ?
  Ráda bych věděla, o jaký typ lampy jde – i s technickými údaji.
  Děkuji za odpovědi.

  1. Dobrý den, celou věc řeší OÚ Svinařov úřední cestou, proto nepovedeme rozhovor prostřednictvím Internetu. Pokud máte zájem o aktuální informace, požádejte si, prosím, oficiální úřední cestou (postup naleznete na těchto WWW). Informace Vám rádi poskytneme.
   Jaroslav Pružinec
   starosta obce

 12. Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda – li je normální, aby ve večerních hodinách kolem 8 tekla z údajné dešťové kanalizace voda proudem s nepříjemným zápachem a poté se vytvářela pěna, přestože neprší. Jedná se o místo u Lébráku cca metr od mostu. Přišla jsem na to poté, co jsem zjiš’tovala příčinu silného a nepříjemného zápachu, který mě donutil opustit zahradu.
  Děkuji za odpověď.

  1. Dobrý den, děkuji za připomínku. celou věc řeší obecní Zastupitelstvo s odborem ŽP Kladno a zároveň je v uvedené lokalitě v běhu akce na změnu užívání dešťové kanalizace na splaškovou. Tím bude problém vyřešen. Jaroslav Pružinec, starosta obce

 13. Dobrý den, dne 8.4.2014 v 11:47 hod. bylo na adresu obecních internetových stránek doručeno vyjádření paní Sailerové k připomínce paní Blanky Frömmelové k umístění veřejného osvětlení zveřejněné dne 31.3.2014 ve 14:47 hod.. Děkujeme za vyjádření, avšak vzhledem k tomu, že neobsahuje dotaz nebo připomínku k fungování obce, nebylo schváleno k vyvěšení na obecních internetových stránkách. Toto rozhodnutí je v souladu s pravidlem uvedeným v záhlaví této stránky („na této stránce nebude akceptován ani umožněn princip „chat“ sociálních sítí, apod.“). Celá věc bude řešena úřední cestou.
  Děkuji za pochopení. Jaroslav Pružinec, starosta obce

 14. Dozvěděla jsem se (náhodou) o podání žádosti pí. Sailerové o umístění lampy veřejného osvětlení před můj dům, č.p. 153, který se nachází na konci slepé ulice. Žádost byla podána z důvodu nedostačujícího osvětlení vrat vedoucích na její pozemek. Považovala jsem to za naprostý nesmysl, přesto obecní zastupitelé žádosti vyhověli. Sloup, na který byla lampa umístěna, se nachází asi metr a půl před mým domem a narušuje mé soukromí.
  Nikdo z obecního zastupitelstva se se mnou o umístění lampy nebavil.

  1. Dobrý den, zastupitelstvo obce schválilo umístění veřejného osvětlení na svém zasedání dne 19.2.2014 v souladu se zákonnou povinností zajistit dostatečné osvětlení obecních komunikací, bezpečnost občanů a ochranu majetku a zdraví osob.
   Jaroslav Pružinec, starosta obce

  1. Dobrý den, jak je zmíněno v prosincovém Zpravodaji, výsledky kamerových průzkumů ukázaly dvě skutečnosti. V případě ulice Na Průhoně je dle kamerového průzkumu možná konstrukční změna kanalizace z dešťové na splaškovou. V ulici Zahradní není, bohužel, kanalizace v dobrém stavu. Znamená to, že budeme jednat o možném řešení přeměny této kanalizace, například vyvložkováním nebo jinou vhodnou opravou. Ohledně dotazu na to, zda nám bude vydáno povolení, Vám v tuto chvíli nemůžeme odpovědět, vše záleží na příslušných úřadech, které budou akci schvalovat. Nicméně, předpokládáme, že realizaci splaškové kanalizace v obou ulicích nebude nic bránit.

   I Vám přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok.
   Ing. Jana Husnajová, stavební komise

  1. Dobrý den, v této fázi realizace je postupový plán prací na kanalizaci Zahradní/Na Průhoně (pracovní verze) následující:

   I.etapa

   1. příprava projektu, pasportizace = 11/2013 až 12/2013 (podle možností a klimatických podmínek)
   2. jednání se stavebním úřadem
   – legalizace kanalizace ul. Zahradní
   – řízení o změně užívání kanalizace Zahradní/Na Průhoně – 1/2014 až 5/2014
   – stavební povolení

   II. etapa – realizace = začátek 6-8/2014 podle stavu řízení na stavebním úřadu a klimatických podmínkách

   ing. Jana Husnajová, stavební komise

  1. Dobrý den, v současné chvíli se pracuje na pasportizaci (jednoduché technické dokumentaci) v ulici Zahradní. Pro pasport jsou potřebné Vámi zmiňované kamerové zkoušky, geodetické zaměření stávajícího stavu a vypracování jednoduché technické dokumentace autorizovaným vodohospodářem. V současné chvíli je pasport objednán a mělo by se na něm v nejbližších dnech začít pracovat. Pasport kanalizace v ul. Zahradní je nutný nejen k legalizaci této kanalizace, ale také pro další projekční práce. Po zhotovení pasportu, budou zahájeny projekční práce na obou ulicích. Jana Husnajová (stavební komise)

  1. Dobrý den, obec Svinařov není registrována jako plátce DPH (zák 235/2004 Sb. §15, odst. 3 o dani z přidané hodnoty v platném znění – Stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části a právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu se při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, a to i v případě, kdy za výkon těchto působností vybírají úplatu. Pokud však uskutečňováním některých z těchto výkonů došlo podle rozhodnutí příslušného orgánu k výraznému narušení hospodářské soutěže, považuje se, pokud jde o tento výkon, za osobu povinnou k dani, a to ode dne nabytí právní moci vydaného rozhodnutí. Osoba podle věty první se však vždy považuje za osobu povinnou k dani, pokud uskutečňuje činnosti uvedené v příloze č. 1.
   Jaroslav Pružinec, starosta obce

 15. Oplocení dětského hřiště
  Dobrý den,
  přikláním se k návrhu oplotit nově vybudovanou hrací plochu, z důvodu bezpečnosti dětí na ploše i mimo ni. Zároveň jsem i pro oplocení stávajícího hřiště, jak navrhujete v anketě, tj. strana k rybníku a strana k ulici Rudé armády. V obou případech k oplocení využít pletivo.

  1. Děkujeme za názor, předáme ho obecnímu zastupitelstvu. Admin

 16. K oplocení hřiště:
  Reaguji na Váš článek ve Svinařovském zpravodaji. Myslím, že by se mělo hřiště oplotit zcela a od určité hodiny zamykat. Nejde totiž jen o to, jestli míč skončí v rybníku nebo u sousedů, jde o to, že by ho mohl někdo v noci hodně poškodit. Je to opravdu krásné hříště, které jsme si určitě přáli 45 let (co já vnímám) a teď když ho máme, by mi vadilo, že se ničí. Luděk Voigt

  1. Děkujeme za názor, předáme ho obecnímu zastupitelstvu. Admin

 17. K oplocení dětského hřiště:
  Dobrý den, jsem pro oplocení celého hřiště (hlavně z důvodu zamezení přístupu psů na dětské hřiště – výkaly, bezpečnost dětí) dráťenkou. A určitě by bylo dobré oddělit hrací plochu od herní plochy z důvodu neponičení nového povrchu a bezpečnosti dětí při hře. Zuzana Mansfeldová

  1. Děkujeme za názor, předáme ho obecnímu zastupitelstvu. Admin

 18. K anketě na oplocení dětského hřiště –
  Dobrý den,
  ráda bych se připojila k anketě o oplocení dětského hřiště. Přikláním se k návrhu oplocení z obou stran (strana k rybníku a strana podél ulice Rudé armády), dřevoplastové plotovky. Myslím si, že je to dostatečné a vkusné řešení, které zajistí bezpečí dětí a dále např. zamezí pohybu volně pobíhajících psů po dětském hřišti (v současné době se na hřišti objevují výkaly)….
  Dále bych chtěla dát ke zvážení možnost oddělit pletivem herní plochu od hrací plochy. Současným rozšířením herní plochy došlo ke zúžení prostoru mezi hřištěm a např. houpačkou. Pletivo by zamezilo vběhnutí hráčů z hřiště mezi herní prvky a hrající si děti na dětském hřišti a naopak.

  1. Děkujeme za názor, předáme ho obecnímu zastupitelstvu. Admin

 19. K anketě na oplocení dětského hřiště – Dobrý den, opravdu nechápu, co si to dnešní maminky vymýšlejí za kraviny. Měly by jste si uvědomit, že ze svými dětmi chodíte na dětské hřiště, a ne do zoo. Když už tam to dítě berete, tak si hlídejte, místo toho, aby jste tam seděly.

  1. Děkujeme za názor, předáme ho obecnímu zastupitelstvu. Admin

  2. Tak to si myslím že neni žádné vymisleni ani nesmysl jsem také pro oplocení hřiště kvůli bezpeci malich děti a zajímalo by mě jestli máte malé dítě a co děláte když ste sním na hřišti jsem svědkem toho jak klukům vyletěl míč a trefil malé 2 leté dítě do hlavy až prokouslo sídlil a ještě že ho měl jinak by měl po zubech a je to mzik a většinou všude na hřištích maminky sedí a dohlíží na své dítě takže jako za nima máme pořád běhat jak vocas jo a stejně se ten míč neuhlídá protože kdo má cuchat že zrovna vyletí někomu míč takže oplotit a žádné nesmysli

  3. Dobrý den, děkujeme za názor. OZ ho vezme v potaz až bude řešit problematiku oplocení hřiště.
   Jaroslav Pružinec, starosta

  1. Dobrý den, Vaše připomínky a návrhy můžete zveřejnit v této sekci. Dalšími variantami jsou zaslání emailem na adresu: ou.svinarov@svinarov.net nebo předání v papírové podobě v úředních hodinách na OÚ. Děkujeme za Vaši aktivitu, přeji hezký den. Administrátor

 20. Dobrý den. V roce 2010 uvádíte zaplacení provozu čističky částkou 300 000,-Kč. Rok 2011 částkou 403 055,88 Kč. Z jakého důvodu stouply náklady provozu čističky na 1 400 000,- Kč v roce 2012? Jak na veřejném zasedání uvedl jeden ze spoluobčanů, účtování paušálem je i v mém případě poškozující, jelikož za kubík stočného jsem zaplatila 72,-Kč.Děkuji VALTOVÁ

  1. Dobrý den, velice rád odpovím na konkrétní dotaz na ekonomicky zdůvodnitelném podkladu. Bohužel Váš dotaz spojuje do přímé souvislosti údaje, které spolu souvisejí jen v dílčích ekonomických vazbách. Dále mi není známo, z jakého zdroje čerpáte údaj, že roční náklady na provoz čističky stouply na 1.400.000,- Kč. Údaj 1.400.000,- Kč se týká celkových nákladů svazku na provoz dvou kanalizací v obcích Svinařov a Třebichovice a čističky.
   K účtování stočného – Stočné je účtováno podle směrných čísel roční potřeby vody v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce MZe ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, tzv. paušálem. Stočné v roce 2012 bylo stanoveno na 37,50 Kč/m3, nikoliv na Vámi uváděnou částku 72,- Kč/m3. Částka 37,50 Kč/m3 byla dále občanům obce, kteří nemají vůči obci závazky po splatnosti, snížena o 20%. Jaroslav Pružinec, starosta obce

 21. Dobrý den,
  ještě jednou se vracím k dětskému hřišti… Díra je zasypána, ale nestabilní kovový sloup nebyl žádným působem ukotven a v současné době leží na zemi. Dle mého názoru tato věc nemá na dětském hřišti co dělat a znovu žádám zřizovatele o zjednání nápravy. Předem děkuji. Marcela Burleová

  1. Dobrý den, všechny prvky, které nepatří na dětské hřiště nebo sportovní plochu budou odstraněny v rámci rekonstrukce sportovní plochy. Jaroslav Pružinec, starosta

  1. Dobrý den, program veřejného zasedání je standardně již od čtvrtka 20.6.2013 vyvěšen v sekci Důležité informace občanům. Jaroslav Pružinec, starosta

 22. Dobrý den, ráda bych touto cestou upozornila na nebezpečné „prvky“ na dětském hřišti. Do dnešního dne nebyla zahrnuta díra po Májce-Králi a dále bych chtěla upozornit na dva, ne zcela stabilní, kovové sloupy, při jejichž pádu může bezesporu dojít ke zranění! Předem děkuji za zjednání nápravy. Marcela Burleová

  1. Dobrý den, děkujeme za upozornění, budeme se tím ihned zabývat. Jaroslav Pružinec, starosta

  1. Dobrý den, děkujeme za zprávu, poruchu jsme nahlásili. Přijedou technici na kontrolu a opravu zařízení. Jaroslav Pružinec, starosta

 23. Dobrý den. Chtěl bych se Vás zeptat, zda budete příští rok kandidovat znovu do obecního zastupitelstva? Myslím si, že byste měli znovu kandidovat, jelikož jste to nejlepší zastupitelstvo, které v naší obci máme a dle mého názoru pro naši obec děláte opravdu hodně moc dobrého a mám i pocit, že naše obec pod Vaším vedením dobře funguje. Budu rád když naši obec budete vést i nadále… Přeji Vám všem v zastupitelstvu hodně sil ke zvládnutí všech nelehkých úkolů do budoucna v naší obci a také hodně štěstí, které potřebujete při Vaší práci….

  1. Dobrý den, děkujeme za podporu a ocenění. Co se týká Vašeho dotazu, nemohu mluvit konkrétně za ostatní kolegy, ale určitě budeme připravovat kandidaturu do dalšího volebního období obecního zastupitelstva, abychom pokračovali a dokončili to, co jsme začali. Hezký den. Jaroslav Pružinec, starosta

 24. DOBRÝ DEN,
  STÁLE OKOLO SEBE VIDÍM INVESTICE KTERÉ JSOU HEZKÉ NA OKO ,ALE BOHUŽEL JE VE SVINAŘOVĚ STÁLE DOST VĚCÍ DO KTERÝCH BY SE MĚLO INVESTOVAT . DRUHÁ ČÁST KANALIZACE, KTERÁ NENÍ STÁLE V PROVOZU A BYLA I BÝVALÍM ZASTUPITELSTVEM ROZJEDNÁNA JEN JI STAČILO DOKONČIT. PROČ STÁLE ROZHAZUJETE MALÉ ČÁSTKY ,KDYŽ JE POTŘEBA ZAINVESTOVAT DO DŮLEŽITĚJŠÍCH VĚCÍ, NEŽ JE NAPŘÍKLAD UPRAVA HŘIŠTĚ ZA 250000,- A PODOBNÉ AKCE??? TO NEVIDÍM JAKO ÚSPORNÝ PROGRAM. PROČ NEFUNGUJE ROZHLAS???!!!! BAKOVÁ

  1. Vážená paní Baková, děkuji za Vaši veřejnou připomínku, na kterou si dovolím krátce reagovat. Souhlasím s Vámi, že v naší obci je mnoho věcí, do kterých je třeba investovat a jejich řešení je zásadně otázkou peněz. Hned v úvodu své reakce však musím konstatovat, že ani já ani zastupitelstvo obce nepřipustíme, aby se obec znovu neúměrně zadlužovala nebo realizovala akce, na které nemá peníze. Účetnictví této obce je auditováno nadřízeným orgánem (vždy bez výhrad) a věřte mi, že pokud by obec porušovala rozpočtová pravidla, byl by tento nález v auditorské zprávě a obec by byla sakcionována..

   K Vaší připomínce ke kanalizaci:

   Není mi jasné, o které „druhé části kanalizace“ píšete.

   Pokud hovoříte o druhé etapě výstavby, ve které bývalé zastupitelstvo nesplnilo dotační podmínky a naší obci byl za porušení rozpočtové kázně vyměřen odvod („pokuta“) v celkové výši přes 15 milionů Kč (tuto pokutu současné zastupitelstvo vyřešilo a byla nám prominuta – veškerá dokumentace k této věci je veřejná, je součástí zápisů OZ a je veřejně přístupná na internetových stránkách obce), tak tato část kanalizace je funkční a v provozu.

   Pokud hovoříte o další etapě, kterou podle Vás „cituji … bývalé zastupitelstvo rozjednalo, jen ji stačilo dokončit“, tedy o dopojení dalších částí obce spojením dešťové a splaškové kanalizace (řešení „separátory“):

   a) nestačilo, a to z technických důvodů – technické řešení „separátory“ nebylo již ve funkčním období bývalého zastupitelstva možné a bylo zamítnuto. Stejně tak bylo zamítnuto i současnému zastupitelstvu a nebude realizováno. Postup a rozhodnutí v této věci budou veřejně projednány na zasedání OZ dne 26.6.2013. Řešením je vybudování nové kanalizace (tedy výkopem a položením nového řadu splaškové kanalizace), kde se odhad nákladů pouze pro ulice Pod Kozincem a Zahradní pohybuje mezi 5-6 miliony Kč (veškerá dokumentace k této věci je veřejná, je k dispozici na OÚ a bude veřejně projednána).

   I přes to se v současné době snažíme opakovaně projednat na Magistrátu Kladno jiné (levnější) řešení. Rozhodnutí o schválení je však na Magistrátu Kladno a bude zveřejněno po jeho doručení na OÚ Svinařov.

   b) nestačilo, a to z finančních důvodů – omlouvám se, ale musím znovu opakovat to, co již bylo mnohokrát řečeno nebo napsáno – tomuto zastupitelstvu trvalo dva roky, než srovnalo ztrátové hospodaření z období před říjnem 2010. Odkazuji Vás na zápis OZ ze dne 15.12.2010, bod 4), kde je konstatováno, že obec hospodaří v roce 2010 s deficitem minus -627 358,69 Kč, a to hlavně z důvodů akce „ul. Krátká“, která nebyla rozpočtována a byla prováděna z provozních prostředků obce (celková cena akce byla následně upřesněna na 891.101,10 Kč , a to nezávislou externí „Zprávou z přezkoumání finančních toků a hospodaření obce Svinařov za rok 2010“). Dále byla naše obec zatížena úvěrem ve výši 5 milionů na 10 let se splátkou 62.000,- Kč měsíčně a dále výdaji za provoz čističky odpadních vod za rok 2010 ve výši 300.000,- Kč a dále výdaji ze stejného titulu za rok 2011 ve výši 403.055,88 Kč, a to do doby, než byl nastaven výběr stočného. Ten nebyl totiž minulým zastupitelstvem nastaven (pozn. 1. etapa kanalizace byla již několik let v provozu a 2. etapa byla funkční a měla být kolaudována 30.7.2010), tzn. obec nevybírala stočné a musela uhradit provoz čističky odpadních vod z obecních peněz. Další podrobnosti neuvádím (veškerá dokumentace k této věci je veřejná, je součástí zápisů OZ, které jsou veřejně přístupné na internetových stránkách obce, je k dispozici na OÚ a můžete v této věci požádat o poskytnutí informace a do dokumentace nahlédnout).

   K Vaší připomínce k opravě dětského hřiště – respektuji Váš názor, že děti v naší obci nepotřebují hřiště. Můj osobní názor je, že si naše děti nemají hrát na rozbahněném hřišti, kde je sportovní plocha plná výmolů a v dezolátním stavu.

   K Vaší otázce k obecnímu rozhlasu: obecní rozhlas funkční a je provozován, evidujeme pouze poruchu jednoho z reproduktorů v lokalitě Vašeho domu. Tato porucha již byla nahlášena a bude opravena v záruce.

   Závěrem shrnuji: já i současné zastupitelstvo budeme i nadále šetřit peníze na další obnovu obce a budeme tuto obec postupně opravovat (ať se jedná o obecní rozhlas, zastávku, dětské hřiště a jistě dojde v budoucnu i na silnice a kanalizaci, atd., které jsou připraveny v Plánu obnovy a rozvoje pro další etapy), ale budeme to dělat postupně, s rozmyslem, v souladu se zákony a předpisy a podle stavu obecních financí (viz shora – nemůžeme a nebudeme si kupovat něco, na co nemáme peníze). Budeme i nadále realizovat Plán obnovy a rozvoje obce, ke kterému měli všichni občané možnost se vyjádřit. Vaše připomínky projednáme na dalším jednání zastupitelstva.

   S přáním hezkého dne
   Jaroslav Pružinec
   starosta

  1. Dobrý den, respektujte, prosím, pokyny v záhlaví této stránky, kde je uvedeno, že na této stránce nebude akceptován ani umožněn princip „chat“ sociálních sítí. Pokud máte připomínku nebo podnět k řešení, formulujte ho, prosím, jasně. V případě žádosti o poskytnutí informací postupujte předepsaným způsobem. Miroslav Mach, zastupitel

  1. Dobrý den, Vaše žádost o poskytnutí informací není v souladu s předpisy. Postupujte, prosím, předepsaným způsobem. Miroslav Mach, zastupitel

  1. Dobrý den, položka 5021 jsou Ostatní osobní výdaje nespadající do mezd (tj. položky 5011), položka 5137 je pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku, položka 5139 je nákup materiálu nespadajícího do ostatních položek 513x, položka 5168 jsou služby spojené se zpracováním dat, položka 5169 je nákup služeb potřebných pro provoz kanalizace, ČOV, apod., které nespadají do položek 516x. Hezký den, Miroslav Mach, zastupitel

 25. Dobrý den.
  Děkuji za odpověď. Přesto se ale znovu vrátím k platbě stočného, formou bezhotovostního převodu peněz. Tyto stránky chápu mimo jiné také jako určitou možnost sdílet informace s ostatními spoluobčany a proto, myslím, je tato otázka na místě. Kdybych chtěla znát odpověď jen pro sebe, mohla jsem zvednout telefon, nebo se dostavit osobně.Nezbývá mi nic jiného, než znovu položit tu samou otázku:

  Nevím, jakým způsobem budete rozklíčovávat jednotlivé platby, protože faktura, vystavená na moje jméno nemá ani číslo, ani variabilní symbol?

  Hezký den.
  Dana Zelenková

  1. Dobrý den, jen upřesňuji, že Vaši platbu neposíláte na účet obce, ale na účet Svazku obcí TSH, která má ve správě nejen kanalizaci, ale také výběr stočného. Nicméně opětovně jsme na Svazku obcí TSH zkontrolovali postupy a systém s tímto výsledkem:
   Platby za stočné jsou přiřazovány k poplatníků (a zaúčtovány) v souladu s „Oznámením obce Svinařov o podmínkách odvádění odpadních vod a poplatku za stočné na rok 2013“ (viz strana 6, poslední odstavec). V tomto odstavci je je uvedeno, že při bezhotovostní platbě na účet Svazku obcí TSH se uvádí identifikace poplatníka do poznámky (jméno, adresa). Tedy jste postupovala zcela v souladu s Oznámením a Vaše platba proběhla bez problému.
   Dále pro zjedodušení identifikace zaúčtovaných plateb jednáme se Svazkem obcí TSH o vyvěšení seznamu provedených a neprovedených plateb na internetových stránkách. Jaroslav Pružinec, starosta obce

 26. Dobrý den.
  Dne 24.3. jsem psala na e-mail OÚ Svinařov dotaz a zároveň připomínku k úhradě stočného. Bohužel nikdo nepokládal za slušné mi odpovědět. Pokusím se o to samé na těchto stránkách:
  Z webových stránek obce Svinařov jsem se dozvěděla, že je již v tomto roce možné úhradu za stočné zaslat bezhotovostní platbou. Učinila jsem tak, se splatností 25.3.2013. Nevím ovšem, jakým způsobem budete rozklíčovávat jednotlivé platby, protože faktura, vystavená na moje jméno nemá ani číslo, ani variabilní symbol. Abych Vám usnadnila hledání, napsala jsem své jméno do zprávy pro příjemce. Pokud budete mít jakoukoliv pochybnost, příkaz k úhradě mohu předložit osobně na OÚ.
  Po shlédnutí webových stránek mě napadá ještě jedna otázka. Kdo tyto stránky spravuje a kdo a v jaké výši tuto službu hradí?
  Hezký den.
  Dana Zelenková

  1. Dobrý den, Vaše bezhotovostní platba proběhla v pořádku a vše je správně zaúčtováno. Dnes bylo opakovaně ověřeno.
   K Vašemu dotazu na správu webových stránek – správa a výdaje za webové stránky obce byly jedním z prvních úsporných kroků současného zastupitelstva a byly převedeny kompletně do správy obce. Stránky spravuje pan Mach v rámci své funkce zastupitele v bezplatném redakčním systému WordPress, registrace domény a umístění databáze u poskytovatele stojí 500,- Kč ročně. Jaroslav Pružinec, starosta obce

  1. Dobrý den, obecní zastupitelstvo využívá pro informace občanům v těchto záležitostech zákonné informační postupy a informovalo občany na základě projednání této věci v zastupitelstvu obce dne 6.3.2013. V zápisu z uvedeného jednání vzalo zastupitelstvo obce (v bodě 6) tuto věc na vědomí a poděkovalo odstupující zastupitelce za vykonanou práci. V přijatém Usnesení ze dne 6.3.2013 je toto uvedeno v bodu II., 3. Tento zápis byl veřejně vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední desce a je kdykoliv k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadu (zák. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)). Hezký den. Jaroslav Pružinec, starosta obce

  1. Dobrý den, program veřejné schůze na 17.4.2013 bude zveřejněn týden před konáním schůze. Hezký den. Jaroslav Pružinec, starosta obce

  1. Dobrý den, výši stočného schvaluje zastupitelstvo obce a přijímá k tomu Usnesení zastupitelstva obce. Činí tak nikoliv na základě vlastího rozhodnutí, ale na základě směrných čísel roční potřeby vody dle přílohy č. 12 k vyhlášce MZe ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Vaši žádost adresujte zastupitelstvu obce, které projedná soulad či nesoulad se shora uvedenými zákony a vyhláškami ústřední státní správy. Miroslav Mach, předseda finančního výboru

 27. Při čtení posledního zpravodaje,kde jsou uvedeni jubilanti,tak jsem zjistil,že jsem pravděodobně nejstarším mužem v obci a také asi nejstarší manželský pár,v lednu jsem se dožil 88 roků ( v to jsem nikdy nedoufal ) a svatbu s manželkou jsme měli
  18.6.1949, to bude v červnu 63 let (to je výdrž),vážím si toho,spozdravem hezký den.

  1. Dobrý den, děkujeme. Moc nás těší, že se ve Vašem věku tak živě zajímáte o dění v obci a přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let. Administrátor

  1. Dobrý den, děkujeme za připomínku, v příštích Zpravodajích již bude upřesněn i čas přistavení kontejneru. Administrátor

 28. Dobrý den, dle posledního Zpravodaje měl být přistaven v obci kontejner na směsný odpad dne 7,4,2012 , hodina zde určena nebyla. Byli jsme se podívat několikrát zda tam již není, ale bouhužel jsme se ho nedočkali. Mohu se zeptat , kdy bude opravdu přistaven nebo kam máme tedy dávat? Děkuji za odpověď

  1. Dobrý den, kontejner byl skutečně přistaven 7.4. ve standardním čase – od 8:30 do 10:30 hod. V případě, že si předem nejste jistá hodinou, raději volejte v předstihu Obecní úřad, kde tuto informaci vždy vědí. Hezký den. Administrátor.

  1. Dobrý den,
   Vaše ocenění a vzpomínky nás velice těší. Možná se můžeme těšit i na to, že se po letech opět vrátíte do Svinařova a budete tu s námi budovat lepší obec.
   Hezký den
   M.Mach – administrátor

  1. Dobrý den, děkujeme za pochvalu, velice nás těší, že sledovanost činnosti Zatupitelstva i webových stránek je stále vyšší a vyšší. Svědčí to o tom, že výsledky naší práce se dostavují, což je velice potěšitelné, ale také zavazující. Zdraví Administrátor

  1. Dobrý den, termíny připravujeme ke zveřejnění. Předpokládám, že v nejbližších dnes se objeví na www stránkách. Administrátor

 29. Dobrý večer, chtěl bych poděkovat současnému zastupitelstvu za pořádání zájezdů do divadel, jsou to vždy pěkná představení a hezký zážitek, vždy mě to pohladí na duši, jsem moc rád, že se prostřednictvím našeho výborného zastupitelstva mohu dostat do divadla. Přeji zastupitelstvu, aby stále dělalo krásné kulturní zájezdy do divadel a aby jezdilo stále více lidí. Toto je nejlepší zastupitelstvo, které máme a doufám , že dlouho budeme mít. Milan Zelený

  1. Velice nás těší pochvala a poděkování od našich spoluobčanů, a to nejen za práci všech Zastupitelů, ale i za pořádání zájezdů do divadel a konání dalších akcí. Určitě budeme dál pokračovat v nastoupené cestě, abychom byli obcí udržovanou, bohatou a kulturně zdatnou. Zastupitelstvo obce

  1. Dobrý den, Územní plán je k nahlédnutí na Obecním úřadu. Hezký den. Admin

 30. Vzhledem k technickým možnostem si administrátor dovoluje přepsat poděkování paní Peerové do elektronické podoby:
  „Chci Vám poděkovat za přání a dárek k mým 92. let. V dnešní době, kdy stáří je problém o to více Vaši pozornost a přání oceňuji. Ještě jednou děkuji a Vaší záslužné práci pro občany přeji hodně úspěchů.
  Hedvika Peerová

 31. Dobrý večer,
  bylo velmi příjemné užít si dnes zase vycházku se psy bez toho, že se musím dívat na kousek krásné přírody, obehnané ostnatým drátem, ještě nedávno předurčené k výstavbě fotovoltaické elektrárny. Doufám, že podobný pocit zažijí i ostatní , kteří se vydají tímto směrem….
  Děkuji současnému zastupitelstvu za to, že dokázalo, aby se vše vrátilo do původního stavu.

  1. Dobrý den,
   děkuji za připomínku i pochvalu. Je před námi ještě velký kus práce, ale jdeme do budoucnosti s optimismem a velkou chutí vyřešit vše, co nám minulost připravila
   Jaroslav Pružinec, starosta obce

 32. Dobrý den,
  bohužel nesouhlasím se zavedením bezd. rozhlasu. K čemu nám to bude-když budeme mít na sloupech o jeden drát méně?!!!! Podle mého názoru je ve Svinařově mnoho jiných a důležitějších věcí do kterých by se mělo investovat. Například je zde mnoho ulic, které by potřebovaly nový povrh. Baková

  1. Dobrý den,
   děkujeme za názor a připomínku. Situace kolem nového obecního rozhlasu, jeho financování, apod. se aktuálně několikrát změnila a vše je zatím v dalším řešení. Pokud máte zájem o aktuální informace o stavu projektu bezdrátového rozhlasu nebo i o plánování oprav vozovek, rádi Vám zodpovíme konkrétní dotazy v úředních hodinách na OÚ.

   Jaroslav Pružinec, starosta obce

Napsat komentář