Zastupitelstvo obce

 

Jaroslav  P r u ž i n e c, starosta                      tel. 724 073 728

Ing. Jana H u s n a j o v á, místostarostka, předsedkyně Stavební komise – tel. 605 773 564

————————————————————————————————————–

Miroslav Mach, CIM,DMS – předseda Finančního výboru, předseda Komise pro odpady a ekologii, člen Pořádkové komise, člen Komise pro stavby a infrastrukturu

Milan Dvořák – předseda Kontrolního výboru, člen Komise pro stavby a infrastrukturu, člen Komise pro odpady a ekologii

————————————————————————————————————–

Radka Lébrová – členka Finančního výboru, členka Komise pro sport, kulturu a mládež

Lenka Bartková – předsedkyně Komise pro kulturu, sport a mládež

Petr Thon – předseda Pořádkové komise, člen Finančního výboru

Jiří Burle – člen Komise pro odpady a ekologii

Andrej Kasák – člen Kontrolního výboru, člen Komise pro sport, kulturu a mládež

Obsazení výborů

Obsazení komisí