Veřejná vývěska

Geoportál (Geosense s.r.o.)

—————————————————————————————-

.

Veřejná vyhláška Praha 6 o doručení písemnosti VV_Praha_6_doruceni pisemnosti Dudacek_02122021 (vyvěšeno 2.12.2021 – sejmuto 18.12.202)

—————————————————————————————————————————–

.

VOLBY PSP 2021

PSP_2021_Výsledky hlasování_Svinařov (vyvěšeno 9.10.2021)

Informace o volebnim okrsku_20082021 (vyvěšeno 20.8.2021)

Zasedani volebni komise_10092021 (vyvěšeno 10.9.2021)

Vyrozumeni clenu OVK_14092021 (vyvěšeno 14.9.2021)

.

—————————————————————————————————————————–

.

MZE Opatření obecné povahy – změna přílohy 33784/2020-MZE-16212 MZE_priloha vyhl_Zmena_2021 (vyvěšeno 15.9.2021 – sejmuto 31.12.2022

.

—————————————————————————————————————————–

.

Výsledky krajských voleb 2020 (Svinařov)

ANO 2011 – 25,70%
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÝ – 17,29%
ODS – 15,89%
Česká pirátská strana – 11,68%
SPD – 9,81%
Komunistická str. Čech a Moravy – 7,94%
ČSSD – 4,67%
Spojenci – 2,80%
Trikolora hnutí občanů – 1,87%
Demokratická strana zelených – 0,93%
Volte pro Blok – 0,93%
ODA – 0,47%

—————————————————————————————————————————–

.

Oznámení o dražbě Dražba_822703174_0_130039559 (vyvěšeno 21.9.2020)

—————————————————————————————————————————–

.

Oznámení o zahájení řízení Zadost_Povolení vyjimky z ochrannych podminek chranenych zivocichu_052020 (vyvěšeno 1.6.2020)

—————————————————————————————————————————–

.

Aukční vyhláška Libušín – parcela číslo 1492 o výměře 443 m2 Aukcni vyhlaska_Libusin_052020 (vyvěšeno 28. 5. 2020 – sejmuto 18. 6. 2020)

—————————————————————————————————————————–

.

Územní plán Svinařov

Oznámení o doručení návrhu zadání Územního plánu Svinařov (vyvěšeno 14.5.2020 – sejmuto 15.6.2020)

Navrh_zadani_UP_Svinarov_k projednani_2020 (vyvěšeno 14.5.2020 – sejmuto 15.6.2020)

—————————————————————————————————————————–

.

723606784_0_VYHLÁŠKA_-_stan._MÚPPK_CT_8254_a_8255_DS (vyvěšeno 6.11.2019 – sejmuto 22.11.2019)

priloha_723606784_1_situace_DZ (vyvěšeno 6.11.2019 – sejmuto 22.11.2019)

priloha_723606784_2_vyjádření_PČR (vyvěšeno 6.11.2019 – sejmuto 22.11.2019)

—————————————————————————————————————————–

Oznámení o VŘ č. SKL-027-2019 k.ú. Libušín.pdf -2 (vyvěšeno 23.10.2019, sejmuto 26.11.2019)

—————————————————————————————————————————–

Veřejná vyhláška KÚ SČ o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území (vyvěšeno 4.10.2019, sejmuto 26.11.2019)

—————————————————————————————————————————–

Informace PID – Info_PID_2019-17 (vyvěšeno 11.9.2019)

—————————————————————————————————————————–

ÚZSVM – Oznámení o výběrovém řízení s aukcí, pozemky v k.ú. Libušín

UZSVM_Oznámení o výběrovém řízení s aukcí_092019 (vyvěšeno 4.9.2019)

—————————————————————————————————————————–

Volby do Evropského parlamentu se konaly v zasedací místnosti OÚ 24.5.2019 v čase 14:00 až 22:00 a 25.5.2019 od 8:00 do 14:00 hod. (vyvěšeno 14.4.2019 – upraveno 28.5.2019)

Informace o konání voleb Volby_EP_052019_2 (vyvěšeno 8.5.2019)

Výsledky voleb do EP v obci Svinařov ZDE (vyvěšeno 28.5.2019)

—————————————————————————————————————————–

.

Krajská hygienická stanice – Pozvánka ke zkoušce znalosti hub 2019 (vyvěšeno 8.4.2019)

—————————————————————————————————————————–

.

Ministerstvo zemědělství ČR – Opatření obecné povahy k lesům a kůrovci MZE_042019  (vyvěšeno 4.4.2019 – sejmout 31.12.2022)

—————————————————————————————————————————–

.

Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019 – Volby_EP_052019 (vyvěšeno 4.4.2019)

—————————————————————————————————————————–

.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Kladno (dále jen „Úřad“) zasílá v příloze text výběrového řízení, který se týká prodeje majetku:

UZSVM_prodej majetku_660685701_0_ČJ – UZSVM_SKL_1411_2019-SKLM

UZSVM_prodej majetku_660685701_aukce SKL-010-2019 kú Libušín

—————————————————————————————————————————–

.

Stočné na rok 2019 zůstává beze změny. Více ZDE

—————————————————————————————————————————–

.

Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou Doruceni pisemnosti_122018_2 (vyvěšeno 5.12.2018)

Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou Doruceni pisemnosti_112018 (vyvěšeno 14.11.2018)

—————————————————————————————————————————–

Nabídka odprodeje nepotřebného hasičského vozidla IFA. Více ZDE (vyvěšeno 20.9.2018)

—————————————————————————————————————————–

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) zveřejňuje v návaznosti na ust. §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona aktualizovaná data z  katastru nemovitostí poskytnutá Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním týkající se katastrálního území v územní působnosti OÚ Svinařov. Jedná se o seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník. (vyvěšeno 11.9.2018)

UZSVM_Agenda nedostatečně zapsaných osob v KN_PRILOHA

—————————————————————————————————————————–

Veřejno-právní smlouva_Mesto Kladno_2018 (vyvěšeno 13.2.2018)

—————————————————————————————————————————–

 Důležitá informace k vítání občánků a k životnímu jubileu

Deti

 Vzhledem k novým skutečnostem, ke kterým dochází v letošním roce, zejména ke změně podmínek při získávání osobních informací, žádáme rodiče, kteří mají zájem, aby bylo jejich dítě slavnostně uvítáno do života a zapsáno do kroniky občanů obce Svinařov, aby tuto skutečnost oznámili na Obecním úřadu, kde obdrží příslušný formulář a bližší informace. Tiskopis lze stáhnout kliknutím na tento odkaz.

Po odevzdání nebo odeslání vyplněného dotazníku zpět paní Furstové, bude rodičům zaslána písemná pozvánka ke slavnostnímu vítání nových občánků obce.

——————————————————————————————————– 

Bioodpad ze zahrad

U Lébráku je přistaven VOK na rostlinný bioodpad. Je určen na trávu, slabé větvičky, zbytky ovoce a zeleniny, listí, plevel, dřevní štěpku.

Do tohoto kontejneru je zakázáno odkládat odpad živočišného charakteru (zbytky jídel, jedlé oleje, kosti uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat a další biologicky nerozložitelný odpad.

————————————————————————————————— 

 

Svinařov – Významnou jubilantkou Kladenska, která v pátek oslavila stoprvní  narozeniny, je Božena Skleničková ze Svinařova. Narodila se 4. ledna roku 1913 a stále těší dobrému zdraví.

100_0538_smal_2

Božena Skleničková je už dlouhé roky vdovou, přičemž s manželem měli jediného syna Jiřího. Oslavenkyně má celkem tři vnoučata. Jubilantka žije ve společné domácnosti se synem a snachou, kteří se o ni skvěle starají.

Přestože má Božena úctyhodný věk, paměť i vyřídilka jí slouží náramně. Nikoho včera nenechala na pochybách, že 101 není zase tak vysoké číslo.

——————————————————————————————————–