Obecní vyhlášky a předpisy

——————————————————————————————————————–

Stočné v sekci Informace ke svazku obcí TSH – kanalizace

———————————————————————————————————————-

Zákaz podomního prodeje

2020_OZV_Narizeni_zakaz podomniho prodeje_1_2020 (vyvěšeno 3.9.2020)

———————————————————————————————————————-

Noční klid

Obecně závazná vyhláška č.1/2016_obce Svinařov „O nočním klidu“ (vyvěšeno 21.9.2016)

———————————————————————————————————————-

Řád veřejného pohřebiště

Obecně závazná vyhláška  č. 01/2002 obce Svinařov „Řád veřejného pohřebiště na území obce Svinařov“

———————————————————————————————————————-

Odpady:

OZV 1 2015_system shromazdovani a nakladani s odpadem_bioodpad (vyvěšeno 18.4.2015)

OZV 2 -2020 PRILOHA 8 odpadech (vyvěšeno 14.12.2019)

OZV 2 -2019 PRILOHA 7 odpadech (vyvěšeno 15.12.2018)

OZV 2 -2018 PRILOHA 6 odpadech (vyvěšeno 14.12.2017)

OZV 2 -2017 PRILOHA 5 odpadech (vyvěšeno 14.12.2016)

OZV 2 -2016 PRILOHA 4_o odpadech (vyvěšeno 25.11.2015)

OZV 22015 PRILOHA 3_o odpadech (vyvěšeno 15.12.2014)

OZV 2 -2013 PRILOHA 1_o odpadech (vyvěšeno 30.5.2013)

OZV 2 -2013 Svinarov_o odpadech (vyvěšeno 30.5.2013)

———————————————————————————————————————-

Obecně závazná vyhláška obce Svinařov č. 02/2006 ze dne 22.2.2006 o místních poplatcích

———————————————————————————————————————-

Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci. O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Svinařov a o vymezených prostorech pro volné pobíhání psů. O podmínkách pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sporovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

———————————————————————————————————————-

OZV 1 2013_zakaz konzumace alkoholickych napoju_Svinarov_2013 (vyvěšeno 30.5.2013)

———————————————————————————————————————-