Archiv

.

—————————————————————————————————————————–

2020

.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci (Covid – 19) a omezení osobního jednání na Obecním úřadě, prosíme, uhraďte po dohodě (emailem, telefonicky) platby bezhotovostně. V případě, že možnost bezhotovostní platby nemáte, bude Vám po dohodě termín úhrady posunut.

Číslo účtu na který je možné poplatek uhradit je..  106 28 141/0100 variabilní symbol = číslo popisné, do poznámky pro příjemce uveďte účel platby.

Platby za komunální odpad na rok 2020:

  • občané s trvalým pobytem (5-74 let) 600,-/os./rok
  • občané s trvalým pobytem do věku 4 let a nad 75 let 300,-/os./rok
  • stavba k individuální rekreaci 600,-/stavba/rok

.

Poplatek za psa

  • 80,-/pes/rok
  • senioři od 65 let, platí 40,-/pes/rok

.

Poplatek za místní hřbitov je 80,-/místo/rok.

Poplatek lze uhradit za 1/2 roku, nebo za celý!

.

Při platbě stočného je možná pouze platba převodem! Postupujte podle pokynů na faktuře!!! Číslo účtu – 107-425040227/0100 S UVEDENÍM IDENTIFIKACE POPLATNÍKA DO POZNÁMKY (JMÉNO, ADRESA).

.

V případě, že budete potřebovat jakkoliv pomoci z důvodu nemoci, imobility, nebo jen strachu z rizika nákazy, kontaktujte nás prosím, a my Vám pomůžeme zajistit např. drobné nákupy, léky, apod. Obecní úřad Svinařov má pro podobné případy vytvořeny finanční rezervy a je připraven v případě krizové situace pomoci. Pokud se vrátíte z ciziny nebo na sobě budete pozorovat jakékoliv náznaky nákazy, dodržujte prosím jasně stanovená pravidla.

.
Situace je v tuto chvíli velice vážná, ale věříme, že společně vše zvládneme.
.
Telefonní kontakty v případě potřeby:
– 724 073 728 (starosta)
– 605 773 564 (místostarosta)
– 312 672 405 (OÚ)
– 771 137 070 (krajská hygienická stanice Středočeského kraje)

.

Aktuální informace jsou k dispozici na SZU.CZ a MZCR.CZ a MZV.CZ a VLADA.CZ a Hasičského záchranného sboru

.

Související důležité dokumenty:

.

PID_2020-08 – 22.4.2020

Financni sprava_09042020

VLADA_opatreni obecne povahy_ochrana hranic_01042020

PID_2020-07

SH ČMS Opatreni k 0142020

MZDr_Mimoradne opatreni_27032020 (SOUHRN – přechod z řízení vládou na řízení MZDr)

Stredocesky kraj_rozhodnuti_hejtmanky_3_deti_26032020

Odpady_svoz odpadů v době epidemie Covid 19_24032020

Odpady_popelářské desatero v době Covid 19_24032020

MZDr_Doporuceni k noseni ochrannych pomucek_24032020

MZDr_Mimořádné-opatření-volný-pohyb-osob-na-území-ČR_23032020

MZDr_Mimořádné-opatření-vyčlenění-prodejní-doby-pro-seniory_23032020

Usneseni vlady-sb0045_23032020

MZDr_Mimořádné-opatření-následná-lůžková-léčebně-rehabilitační-péče 23032020

MZDr_Mimořádné-opatření-omezení-maloobchodního-prodeje 23032020

MZDr_Mimořádné-opatření-prodloužení-omezení-činnosti-OVM-a-SO 23032020

Stanovisko MV_totožnost a povinnosti_20032020

Bezpecnostni rada kraje_Usneseni_BRK_20032020

Stanovisko MV ke lhutam z prodleni_19032020

MZDr_Mimoradne opatreni_19032020

Usneseni vlady CR_18032020

Stredocesky kraj_rozhodnuti hejtmanky_18032020

Ceska posta_19032020

Opatreni vlady_16032020

Opatření pro obce_16032020

Narizeni vlady_Covid19_sb031-20_12032020

Narizeni vlady_Covid19_sb0030-2020_12032020

MŠMT_10032020_k_nouzovemu_stavu

MZDr_10032020

MZDr_09032020

MZDr_06032020

.

—————————————————————————————————————————–

Verejna-vyhlaska_409163159_0_ODOIMZ_Kormoran-morsky_Stredocesky_kraj_OOP_20161013 (vyvěšeno 19.10.2016)

Verejna-vyhlaska_409163159_2_ODOIMZ_Kormoran-morsky_Stredocesky_kraj_OOP_Priloha_3_20161013 (vyvěšeno 19.10.2016)

Obecne_opatreni_409163159_1_ODOIMZ_OOP_Navrh_Kormoran-morsky_Stredocesky_kraj_20161013 (vyvěšeno 19.10.2016)

—————————————————————————————————————————–

EET_Informacni letak k eletronicke evidenci trzeb_FU Kladno_21062016 (vyvěšeno 21.6.2016)

—————————————————————————————————————————–

Doručení_Michal Vačkář_Veřejná vyhláška (vyvěšeno 7.4.2016 – staženo 4.5.2016)

—————————————————————————————————————————–

24. členská schůze Svazku obcí TSH dne 16.6.2015 – Usnesení 24 členská schůze Svazku obci TSH_16062015 (vyvěšeno 1.7.2015)

Návrh-Rozpočet Svazku TSH 2015 (vyvěšeno 3.12.2014)

—————————————————————————————————————————–

Zákon 565/1990 Sb o místních poplatcích se mění v části poplatků za odvoz odpadu

174_2012 se meni 565_1990_na rok 2013

—————————————————————————————————————————–

Plán obnovy a rozvoje obce Svinařov u Kladna (27305) na roky 2013-2015

Plan obnovy a rozvoje obce 2012_2015_schvaleny

Priloha Planu obnovy a rozvoje 2012 az 2015_schvaleny_uprava_I_042013

—————————————————————————————————————————–

Dnešním dnem byla uzavřena silnice ve Smečně (průjezd města) z důvodu provádění stavebních prací – opravy komunikace a potrvá cca 1 měsíc. (vyvěšeno 27.10.2015 – sejmuto 24.11.2015)

—————————————————————————————————————————–

Průběh přípravy Změny užívání kanalizace Na Průhoěn/Zahradní – 2014

5.9.2013 – kontrola kanalizace, zaměření a pasportizace pro projektové a schvalovací řízení.

20.12.2013 – zaměření a kontrola kanalizace byla předána ke zpracování pasportizace

5.2.2014 – pasportizace byla zkompletována a předána k dalšímu zpracování (podání na schvalovací řízení), probíhá výběr projektanta

27.2.2014 – pasportizace byla příslušnými úřady schválena, po výběru projektanta bude zpracován projekt

18.4.2014 – byl schválen projektant k realizaci dokumentace, projekt je ve stádiu zpracování

19.5.2014 – projekt byl předložen ke schválení na Stavební úřad

15.6.2014 – byly doplněny všechny požadované dokumenty a uhrazeny s tím související správní poplatky

12.8.2014 – probíhá schvalovací řízení, úřady si vyžádaly doplňující dokumentaci

5.9.2014 – Magistrátem Kladno bylo zahájeno vodoprávní řízení. Čekáme na Rozhodnutí.

17.9.2014 – Připravuje se Zadávací dokumentace na výběr dodavatele

29.9.2014 – Zadávací dokumentace na dodavatele byla schválena a bylo zahájeno Zadávací řízení

21.10.2014 – Výběrová komise podala zastupitelstvu návrh na schválení vítěze zadávacího řízení. Celá akce je jako celek příslušnými úřady schválena a po nabytí právní moci bude přistoupeno k realizaci

19.11.2014 – OZ schválilo návrh výběrové komise na vyhlášení vítěze zadávacího řízení. Bude následovat jednání o smlouvě a realizaci s termínem dokončení 31.5.2015

26.11.2014 – realizace akce bude probíhat podle počasí od prosince 2014

8.12.2014 – zahájení prací

—————————————————————————————————————————–

Program Ustavující schůze zastupitelstva 5.11.2014 (vyvěšeno 27.10.2014 – sejmuto 7.11.2014)

—————————————————————————————————————————–

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014

10.10 a 11.10.2014 (vyvěšeno 8.9.2014 – sejmuto 7.11.2014)

Kliknutím na název strany budete přesměrováni na stránky ČSÚ, kde naleznete jmenné seznamy kandidátů.
Kandidátka č. 1

SoS – Strana občanů Svinařova

Kandidátka č. 2

Občané za Svinařov 2014

Kandidátka č. 3

Pro občany Svinařova

Zapis o vysledku voleb do zastupitelstva obce Svinarov – (vyvěšeno 13.10.2014 – staženo 7.11.2014)

——————————————————————————————————– 

Volby do jedné třetiny Senátu 2014 za volební obvod č. 30 – Kladno

10.10 a 11.10.2014 – (vyvěšeno 19.9.2014 – staženo 7.11.2014)

Seznam kandidátů č. 30 Kladno

Opis vysledku hlasovani do Senatu Parlamentu CR 2014_I kolo  – (vyvěšeno 13.10.2014 – staženo 7.11.2014)

—————————————————————————————————————————–

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Svinařov (vyvěšeno 26.5.2014 –  – staženo 7.11.2014)

————————————————————- 

staženo 12.12.2013

Výměna a navýšení separačních kontejnerů

Paní místostarostka informovala na OZ 18.9.2013 o výměně a přistavení kontejnerů. Vyměněny budou kontejnery na tříděný odpad Tetrapak (prázdné obaly od mléka, džusů apod.) barvy černo oranžové a budou nahrazeny kontejnery žlutými tzn. na plast. Po domluvě se zástupci firmy REGIOS a.s., je dovoleno tyto výše uvedené odpady separovat dohromady a tyto budou následně u dodavatele rozděleny na třídící lince. Tato změna se týká separačních stání v ul. Smečenská, na návsi k rybníka a u parčíku v ul. Družstevní. (vyvěšeno 25.9.2013)

——————————————————————————————————– 

 staženo 11.12.2013

ou svinarov mikulas u pilaru

7. prosince 2013 (sobota) zveme od 16 hod. všechny děti a jejich rodiče na Mikulášskou dětskou zábavu, kterou pořádá OÚ společně se Sborem dobrovolných hasičů v prostorách hasičské zbrojnice. Jako každoročně se můžete těšit na bohatý program i nadílku.

 —————————————————————————————————————————–

 Staženo 5.12.2013

Obecní úřad Svinařov vyhlásil ve spolupráci s Červeným Křížem Kladno veřejnou sbírku a schválil zakoupení materiální výpomoci ve výši 2.640,- Kč ve prospěch obcí postižených povodní 2013. Všem, kteří darovali materiál, čistící prostředky a nářadí DĚKUJEME. Vše bylo předáno dne 6.6.2013 zastoupení Červeného Kříže Kladno. (8.6.2013)

——————————————————————————————————– 

Staženo 5.12.2013

Svinařov – Výsledky voleb do Parlamentu České republiky 2013 (vyvěšeno 29.10.2013)

——————————————————————————————————– 

Staženo 5.12.2013

 Výměna a navýšení separačních kontejnerů

Paní místostarostka informovala na OZ 18.9.2013 o výměně a přistavení kontejnerů. Vyměněny budou kontejnery na tříděný odpad Tetrapak (prázdné obaly od mléka, džusů apod.) barvy černo oranžové a budou nahrazeny kontejnery žlutými tzn. na plast. Po domluvě se zástupci firmy REGIOS a.s., je dovoleno tyto výše uvedené odpady separovat dohromady a tyto budou následně u dodavatele rozděleny na třídící lince. Tato změna se týká separačních stání v ul. Smečenská, na návsi k rybníka a u parčíku v ul. Družstevní. (vyvěšeno 25.9.2013)

——————————————————————————————————–

O SVAZKU OBCÍ A PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI

Staženo 5.12.2013

Oznameni_o_podminkach_odvadeni_odpadnich_vod a vypocet stocneho na 2011

Staženo 5.12.2013

Oznámení obce Svinařov o podmínkách odvádění odpadních vod a poplatku za stočné na rok 2012

——————————————————————————————————–

Nově – od 8.7.2013 bude v prostoru dětského hřiště probíhat rekonstrukce sportovní plochy. Z tohoto důvodu bude sportovní plocha z bezpečnostních důvodů viditelně ohrazena a na staveniště bude PŔÍSTUP ZAKÁZÁN. Žádáme občany, aby respektovali toto omezení a informovali o něm své děti. Děkujeme za trpělivost a dodržování provozních omezení. Zastupitelstvo obce

(vyvěšeno 1.7.2013) – staženo 7.8.2013

——————————————————————————————————– 

OZ_2013_06_26_PROGRAM (vyvěšeno 20.6.2013) – staženo 7.8.2013

——————————————————————————————————–