Komise

 
Působnost
Předseda
Člen 1.
Člen 2.
 

Komise pro stavby a infrastrukturu

 

Stavby

 

Husnajová

 

Dvořák

 

Mach

Komise pro kulturu, sport a mládež Kulturní akce Bartková Kasák Lébrová
Pořádková komise Energie, komunikace, doprava Thon Fučík Mach
Komise pro odpady a ekologii Odpady, zeleň, ekologie Mach Burle Dvořák