Výbory

 

Porc. Výbor Předseda Člen 1. Člen 2.
1 Finanční Mach Lébrová Thon
2 Kontrolní Dvořák Bartková Kasák