Svinařovské vepřové hody

V roce 2018 byla založena nová tradiční akce „Svinařovské vepřového hody“, která probíhá vždy na jaře. Hned první ročník se setkal s obrovským zájmem a  akce bude pořádána každoročně.