Dětský den

 Tradiční každoroční akce pod patronací Obecního úřadu a Sboru dobrovolných hasičů Svinařov,  kteří zajišťují občerstvení a program pro děti. Akce se tradičně účastní i naši podnikatelé a příznivci, kteří podporují naše akce jak finančně, tak i věcnými dary.