Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 101/2000 Sb. – o ochraně osobních údajů

———————————————————————————————–

Vyhledání zákona: Portál veřejné správy